اطلاعات تماس

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

آدرس :

بوشهر - عالیشهر - فاز یک - بلوار زیتون - دفتر امام جمعه عالیشهر

آدرس ایمیل :

emamjomeh.alishahr@yahoo.com

سامانه پیامک : 

3000850000

شماره تماس :

077-33684851-2  

077-33680408

شماره فکس :

077-33684851

وب سایت مراجع

دوستان